Powszechne
      Towarzystwo
      Budownictwa
      Społecznego
 


Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwie łódzkim w III kwartale 2013 r.
które wynosi 3 558,00 zł.

1,3 = 3 558,00 x 1,3 = 4 625,40 zł.


 • Gospodarstwo 1 osobowe
  4 625,40 + 925,08 (20%) = 5 550,48 zł.

 • Gospodarstwo 2 osobowe
  4 625,40 + 3 700,32 (80%) = 8 325,72 zł.

 • Gospodarstwo 3 osobowe
  4 625,40 + 3 700,32 (80%) + 1 850,16 (40%) = 10 175,88 zł.

 • Gospodarstwo 4 osobowe
  4 625,40 + (80%) + (40%) + (40%) = 12 026,04 zł.

 • Gospodarstwo 5 osobowe
  4 625,40 + (80%) + (40%) + (40%) + ( 40%) = 13 876,20 zł.

 • Gospodarstwo 6 osobowe
  4 625,40 + (80%) + (40%) + (40%) + (40%) + (40%) = 15 726,36 zł.
 
reklama