Powszechne
      Towarzystwo
      Budownictwa
      Społecznego
 


Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwie łódzkim w I kwartale 2015 r.
które wynosi 3 748,57 zł.

1,3 = 3 748,57 * 1,3 = 4 873,14 zł.


 • Gospodarstwo 1 osobowe
  4 873,14 + 974,63 (20%) = 5 847,77 zł.

 • Gospodarstwo 2 osobowe
  4 873,14 + 3 898,51 (80%) = 8 771,65 zł.

 • Gospodarstwo 3 osobowe
  4 873,14 + 3 898,51 (80%) + 1 949,26 (40%) = 10 720,91 zł.

 • Gospodarstwo 4 osobowe
  4 873,14 + (80%) + (40%) + (40%) = 12 670,17 zł.

 • Gospodarstwo 5 osobowe
  4 873,14 + (80%) + (40%) + (40%) + ( 40%) = 14 619,43 zł.

 • Gospodarstwo 6 osobowe
  4 873,14 + (80%) + (40%) + (40%) + (40%) + (40%) = 16 568,69 zł.
 
reklama