Powszechne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pomorska Sp z o.o.

92-732 Łódź, ul. Marynarzy Polskich 33 tel/fax (042) 630 19 84
www: www.ptbs.lodz.pl
e-mail: ptbs.pomorska@gmail.com


P-TBS "POMORSKA" informacje o firmie

Firma P-TBS „POMORSKA„ sp. z.o.o powstała 8 XII 1998r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast DECYZJĄ NR 153 z dn. 06. 01. 1999r. Zatwierdził akt założycielski Spółki, który jest zgodny z przepisami Ustawy z dn. 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

P-TBS „POMORSKA” po spełnieniu wszystkich ustawowych warunków w 2000r. Rozpoczęło budowę 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul.Pomorskiej 520/574 (aktualna nazwa ul. brzmi MARYNARZY POLSKICH 33) w Łodzi.Jest to budynek 16 klatkowy składający się z 3 sekcji- ogółem 110 mieszkań 1,2,3,4 pokojowych. Budynek został oddany do użytku w październiku 2001r.Mieszkania są o podwyższonym standardzie w pełni rozkładowe z balkonami. Wyposażone we wszystkie urządzenia sanitarno–techniczne. Dodatkowo w łazience i w.c glazura i terakota, na podłogach wykładziny.


Lokalizacja osiedla

DOJAZD NA OSIEDLE NASTĘPUJĄCYMI AUTOBUSAMI: 54A,B,C,D oraz 53A,B


Regulamin przydziału mieszkania w Powszechnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Pomorska" Sp. z.o.o

 1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

  • osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
  • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:
   • o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
   • o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
   • o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób
 2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, a o którego wynajem się ubiega.
 3. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania
 4. Zawarcie umowy najmy uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.WARTOŚĆ LOKALU I STAWKA CZYNSZOWAWartość lokalu i partycypacja wyliczone ze wskaźnika – 3 764 zł/m2

Kaucja i czynsz wyliczone ze stawki czynszowej – 12,54 zł/m2


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie łódzkim w 2015 r., które wynosi 3 574,28 zł.

1,3 = 3 574,28 * 1,3 = 4 646,56 zł


Zdjęcia naszego osiedlaSPRZEDAŻ PARTYCYPACJI PRZY UL. MARYNARZY POLSKICH 33 W ŁODZI

pow. lokalu Il. pokoji/pitro Kontakt
ODSPRZEDAM 56,70 m² 2 pokoje, I piętro tel. 693-636-732 m. 90
ODSPRZEDAM 55,00 m² 2 pokoje, parter tel. 604-499-639 m. 55
ODSPRZEDAM 76,43 m² 3 pokoje, III piętro tel. 500-713-987 m. 75
ODSPRZEDAM 36,74 m² 1 pokój, I piętro tel. 661-027-429 m. 62
ODSPRZEDAM 55,28 m² 2 pokoje, II piętro tel. 793-002-593 m. 50
ODSPRZEDAM 54,83 m2 2 pokoje, I piętro tel. 794-974-257 m. 47
ODSPRZEDAM 58,61 m² 2 pokoje, I piętro tel. 515-164-578 m. 19
ODSPRZEDAM 57,09 m2 2 pokoje, I piętro tel. 669-021-071 m. 96
ODSPRZEDAM 58,97 m² 2 pokoje, III piętro tel. 513-979-306 m. 43